Προγράμματα για πιστοποίηση

  • ECDL
  • MICROSOFT
  • CAMBRIDGE

Γνώση πληροφορικής: Το πολυτιμότερο κεφάλαιο σήμερα

Σήμερα, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων περνά μέσα απο τους υπολογιστές. Η σωστή χρήση τους αποκτά κρίσιμη σημασία και αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο.

Ποηγμένες μέθοδοι διδασκαλίας

Γνώσεις εύληπτες, μελετημένες για κάθε εταιρία, κάθε οργανισμό, κάθε τμήμα, κάθε εργαζόμενο χωριστά.

Σεμινάρια στο χώρο κάθε εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις ΑΧΟΝ

Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης σε 20 ώρες ΔΩΡΕΑΝ!