Υπεύθυνη εισαγωγή στον κόσμο του 21ου αιώνα

Θα αφήσουμε τα παιδιά μας "αναλφάβητα" στα computer; Όχι βέβαια! Το διεθνές δίκτυο ΑΧΟΝ προετοιμάζει τους πολίτες του επόμενου αιώνα με ειδικά μαθήματα πληροφορικής.

Ειδικά προγράμματα προετοιμασίας για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου

Εμπειροι καθηγητές

Άριστοι γνώστες του αντικειμένου, φιλικοί, πρόθυμοι, μεταδοτικοί.

Κάθε σπουδαστής και το δικό του computer

Για πρακτική εξάσκηση στα Computer Lab όλο το χρόνο, κάθε ώρα και μέρα της εβδομάδας.

Συνεχής ανανέωση των σπουδών

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων εξελίσσεται διαρκώς, με βάση τα νέα δεδομένα της πληροφορικής και τις προόδους της παιδαγωγικής επιστήμης.

Η πληροφορική στην γλώσσα των παιδιών

Τα παιδιά μαθαίνουν απλά και ευχάριστα πως λειτουργεί ένας υπολογιστής, τι δυνατότητες προσφέρει για μόρφωση και ψυχαγωγία. Ανάλογα με τις κλίσεις τους, τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν τα προγράμματα που τα ενδιαφέρουν περισσότερο.

Συστηματικός έλεγχος - αξιολόγηση

  • Συχνές επαναλήψεις
  • Ειδική καρτέλα για έλεγχο της προόδου, σε κάθε ώρα μαθήματος
  • Test κατά τη διάρκεια των σπουδών

Mocktest πριν τις εξετάσεις πτυχίων, για να εξοικιώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων.

Surfing στο internet

Σεμινάριο 20 ωρών με όλες τις γνώσεις για το INTERNET: ενημέρωση, διασκέδαση, αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών κ.λ.π.