Ξένες γλώσσες: Απαραίτητες όσο τα ελληνικά!

Τα οικονομικά σύνορα πέφτουν. Ο εργαζόμενος, σήμερα, πρέπει να αισθάνεται άνετα σε ενα διεθνές περιβάλλον και να γνωρίζει καλά ξένες γλώσσες.

Ειδικευμένα προγράμματα για επαγγελματίες

Ειδικά, ταχύρυθμα σεμινάρια που δίνουν λύσεις σε επαγγελματικές ανάγκες. Στις εγκαταστάσεις του ΑΧΟΝ ή στα γραφεία της εταιρείας, του οργανισμού κ.λ.π.

Προγράμματα ευέλικτα για κάθε απαίτηση

  • Σχεδιασμένα ειδικά για μια επιχείρηση ή για συγκεκριμένα στελέχη της με ιδιαιτερές απαιτήσεις.
  • Σχεδιασμένα ειδικά για συγκεκριμένες ειδικότητες όπως: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, BUSINESS, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.

Crash Course

Ικανοποιητική γνώση της γλώσσας μέσα σε ένα μήνα.

Μοναδικό!

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ MULTIMEDIA & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Με ώρες παρακολούθησης και ύλη που διαλέγει ο ενδιαφερόμενος. Για όσους δεν μπορούν να δεσμευθούν σε σταθερά ωράρια.

Αριστοι καθηγητές

Πτυχιούχοι ειδικά καταρτισμένοι στη σύγχρονη παιδαγωγική, έτοιμοι να καλύψουν τις δικές σας απαιτήσεις, εκπαιδευμένοι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Καθηγητών του δικτύου ΑΧΟΝ.

Σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες

  • Multimedia, για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.
  • Videoμαθήματα, για τη μεταφορά αυθεντικών διαλόγων στην τάξη.
  • Videoσκόπηση των μαθημάτων, για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελείψεις του.
  • Μαγνητοφώνηση του μαθητή, για έλεγχο της προόδου του.

Με τις καλύτερες συστάσεις

Δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες ΑΧΟΝ.