Η ανάγκη για ξένες γλώσσες δεν έχει ηλικία!

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι προνόμιο των μικρών ηλικιών. Σήμερα, ό,τι ηλικία κι αν έχουμε, οφείλουμε και μπορούμε να μάθουμε μία ή και δύο ξένες γλώσσες.

Ειδικά προγράμματα ξένων γλωσσών για ενήλικες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά με προγράμματα διδασκαλίας μελετημένα σύμφωνα με τον τρόπο που μαθαίνουν οι ενήλικοι.

Επιτυχία 95%στα πτυχία

  • ΑΓΓΛΙΚΑ: KET-PET-FCE-CAE-CPE(CAMBRIDGE) ECCE-ECPE (MICHIGAN), TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS, GMAT, GRE, CITY & GUILTS
  • ΓΑΛΛΙΚΑ: DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2
  • ΙΤΑΛΙΚΑ: CELI (1,2,3,4),DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA, CELI 5
  • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: FIT 1/A1, FITt 2/A2, ZD/B1, ZERTIFIKAT B2-C1, K.D.S., G.D.S.
  • ΙΣΠΑΝΙΚΑ: INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR
  • Κ.Π.Γ. για όλες τις γλώσσες

Ειδικευμένα προγράμματα επαγγελματιών

Ειδικά προγράμματα για επαγγελματίες κάθε ειδικότητας, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, BUSINESS, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.

Μαθήματα που σέβονται το χρόνο και τις απαιτήσεις σας

Τμήματα ενηλίκων που ξεκινούν όλο το χρόνο, για να διαλέξετε πότε θα αρχίσετε. Δυνατότητα και ατομικού προγραμματισμού.

Ολιγομελή τμήματα 6 - 9 ατόμων

Αποκλειστικά με σπουδαστές του ίδιου επιπέδου γνώσεων και ηλικίας.

Μοναδικό!

ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ MULTIMEDIA & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Με ώρες παρακολούθησης και ύλη που διαλέγει ο ενδιαφερόμενος. Για όσους δεν μπορούν να δεσμευθούν σε σταθερά ωράρια.

Αριστοι καθηγητές

Πτυχιούχοι ειδικά καταρτισμένοι στις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες

  • Multimedia, για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.
  • Videoμαθήματα, για τη μεταφορά αυθεντικών διαλόγων στην τάξη.
  • Videoσκόπηση των μαθημάτων, για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελείψεις του.
  • Μαγνητοφώνηση του μαθητή, για έλεγχο της προόδου του.

Μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για το πτυχίο που σας ενδιαφέρει:

GMAT toefl IELTS GRE TOEIC