Εξειδικευμένα προγράμματα ξένων γλωσσών για φοιτητές

Στην πιο κρίσιμη ηλικία, η καλύτερη επιλογή

Οι ξένες γλώσσες δίνουν, σήμερα, περισσότερες ευκαιρίες στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο. Γι' αυτό η γνώση τους πρέπει να είναι η καλύτερη.

Ολιγομελή τμήματα 6-9 ατόμων

Αρχίζουν όλο το χρόνο και αποτελούνται απο μαθητές με το ίδιο επίπεδο γνώσεων για εξατομικευμένη διδασκαλία.

Αριστοι καθηγητές

Πτυχιούχοι ειδικά καταρτισμένοι στις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Με τις καλύτερες συστάσεις

Δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες ΑΧΟΝ.

Επιτυχία 95%στα πτυχία

 • ΑΓΓΛΙΚΑ: KET-PET-FCE-CAE-CPE(CAMBRIDGE) ECCE-ECPE (MICHIGAN), TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS, GMAT, GRE, CITY & GUILTS
 • ΓΑΛΛΙΚΑ: DELF A1-A2-B1-B2, DALF C1-C2, SORBONNE 1-2
 • ΙΤΑΛΙΚΑ: CELI (1,2,3,4),DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA, CELI 5
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: FIT 1/A1, FITt 2/A2, ZD/B1, ZERTIFIKAT B2-C1, K.D.S., G.D.S.
 • ΙΣΠΑΝΙΚΑ: INICIAL, INTERMEDIO, SUPERIOR
 • Κ.Π.Γ. για όλες τις γλώσσες

Σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες

 • Multimedia, για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.
 • Videoμαθήματα, για τη μεταφορά αυθεντικών διαλόγων στην τάξη.
 • Videoσκόπηση των μαθημάτων, για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελείψεις του.
 • Μαγνητοφώνηση του μαθητή, για έλεγχο της προόδου του.

Συστηματικός έλεγχος και αξιολόγηση

 • Συχνές επαναλήψεις
 • Ειδική καρτέλα για έλεγχο της προόδου, σε κάθε ώρα μαθήματος
 • Test κατά την διάρκεια των σπουδών
 • Mocktest πριν τις εξετάσεις πτυχίων, για να εξοικειώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων

Και ειδική προετοιμασία για:

 • Ξενόγλωσσες φιλολογίες
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • TOIEC - TOEFL - GRE - GMAT - IELTS

Μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για το πτυχίο που σας ενδιαφέρει:

GMAT toefl IELTS GRE TOEIC